Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Päivitetty 5.6.2019

Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Seppäkoski Oy

Yhteystiedot: Puuppolantie 127, 40270 Palokka

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hanne Toukoaho

Seppäkoski Oy Juha Koski, Puuppolantie 127, 40270 Palokka

Puh. 040 7343 783

3. Rekisterin nimi

Seppäkoski Oy Juha Koski asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).